مصرف زیاد شیر

شیر تازه دوشیده گرم، سریع هضم می شود.
اماشیر سرد، هضم کندی دارد. لذا بهتر است شیر را گرم مصرف نمود.
مصرف زیاد و هر روز شیر، در بیماری های عصبی خصوصا بیماری های ناشی از بلغم مضر است.
باید از مصرف همزمان شیر با مواد زیر اجتناب نمود:
مواد غذایی ترش، شور
گوشتها
تخم مرغ
ماهی
ترب و تربچه
پیاز
میوه هاي تازه
سبزیجات و حبوباتباید از مصرف همزمان شیر با مواد زیر اجتناب نمود:
مواد غذایی ترش، شور
گوشتها
تخم مرغ
ماهی
ترب و تربچه
پیاز
میوه هاي تازه
سبزیجات و حبوبات

 با تشکر از همکار متخصص طب‌سنتی سرکار خانم دکتر الهام قدمی یزدی برای تهیه این مطلب..

منبع سلیت طبایع

fdehkade@

www.dehkadeesalamati.ir