1000 قطعه

1000 قطعه

 ورزش در خانه بدون تجهیزات

مناسب برای مبتدیان

نوع :قدرتی و مهارت های مبارزه

تمرکز : بالاتنه

هر روز  نیم ساعت ورزش ، هر سری معرفی یک نوشیدنی یا غذای انرژی زا :

* سرکه شیره ( شیره انگور سرکه انگور طبیعی )

بزودی فایل ها با کیفیت عالی ( ورزش ، گیاه ، صابون ، نکات ناب و ... ) برای عرضه تقدیم می گردد

Www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی