یکی یکی

 یکی یکی

ورزش در خانه بدون تجهیزات

مناسب برای همه

نوع : قدرتی و کششی

تمرکز : کل بدن

هر روز  نیم ساعت ورزش ، هر سری معرفی یک نوشیدنی یا غذای انرژی زا :

* سویق گندم

بزودی فایل ها با کیفیت عالی ( ورزش ، گیاه ، صابون ، نکات ناب و ... ) برای عرضه تقدیم می گردد

Www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی