قدرتی

 قدرتی

ورزش در خانه بدون تجهیزات

مناسب برای مبتدیان نیست

نوع : قدرتی

تمرکز : کل بدن

بزودی فایل ها با کیفیت عالی ( ورزش ، گیاه ، صابون ، نکات ناب و ... ) برای عرضه تقدیم می گردد

Www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی