آب خوردن

آب خوردن 

نیم ساعت قبل از غذا تا 1/5  ساعت پس از غذا از مصرف آب و هر نوع  مایعات خودداري کنید. ( جرعه جرعه نوش جان کنید )

بزودی فایل ها با کیفیت عالی ( ورزش ، گیاه ، صابون ، نکات ناب و ... ) برای عرضه تقدیم می گردد

سایت  : 

Www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی