آموزش مبانی طب اسلامی ایرانی

 • 1

 • جلسه دوم از آموزش مبانی طب اسلامی ایرانی

  جلسه دوم:
  (شروع مباحث مزاج شناسی)


  مزاج شناسی
  اخلاط اربعه
  کاربردهای مزاج شناسی در: نظام خانوادگی،جامعه شناسی، تغذیه، مدیریت
  گرمی و سردی
  ارکان اصلی نظام خلقت (آتش، هوا، آب، خاک)
  رکن پنجم (رکن معنوی نظام طبیعت)
  خلقت انسان

   

  ادامه مطلب