اسطوخودوس

اسطوخودوس

 

دمکرده اسطوخودوس و کاکوتی ( به مقدار مساوی) خاصیت آرام بخشی دارد . ( شبها میل شود )