نوشیدنی های مفید ایرانی

 نوشیدنی های مفید ایرانی

نوشیدنی های مفید ایرانی جایگزین نوشابه گازدار و آبمیوه بسته بندی:

آبجوی طبیعی، سکنجبین ، جلاب ، سرکه شیره ، شربت عسل ( آبلیمو عسل ) ، آبلیمو شیره ، شربت رب انار ،شربت زرشک ، آب به و سیب و انارو هویج

 سایت:

www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی